Kvalitet

 

KVALITETSPOLICY:

I enlighet med vårt mål och strategiska inriktning ska vi med kompetens och engagemang projektera, tillverka och leverera stålkonstruktioner med kort ledtid, pålitlig och rätt kvalitet och kostnad.

Vi tillämpar och ständigt förbättrar ett system för kvalitetsledning som säkerställer att projektspecifika krav från kunder och myndigheter, etcetera, uppfylls oavsett om tjänsten utförs av vår personal eller av underleverantörer.

Vår målsättning är att ha ett positivt och öppet samarbete med alla kunder vad gäller kvalitetsresultatet. Vi strävar alltid efter att dokumentera uppdragen på ett, för kunden, tillfredsställande sätt.

 


 VÅRA KVALITETSCERTIFIKAT - OUR QUALITY CERTIFICATES

Decision-on-CE-Certification- Lidköping»

Decision-on-CE-Certification-Emtunga»

EN1090-1-2009+A1-2011-Lidköping-en»

EN1090-1-2009+A1-2011-Emtunga-en»

EN1090-1-2009+A1-2011-Lidköping-sv»

EN1090-1-2009+A1-2011-Emtunga-sv»

ISO3834-2-2005-en»

ISO3834-2-2005-sv»

ISO9001-2015-en»

ISO9001-2015-sv»

© 2014 VSAB Huvudkontor och fabrik Lidköping
Västsvenska Stålkonstruktioner AB
Jungmansgatan 16
531 40 Lidköping Sweden

VSAB Fabrik Emtunga, Vara
Västsvenska Stålkonstruktioner AB
Vårgatan , Emtunga
534 91 Vara Sweden