Inte bara stålstommar

VSAB tillverkar inte bara stålstommar till fastigheter. Vi gör även annat smide såsom bland annat broar för gång- och cykeltrafik. Nyligen har en bro på 14 ton som placerats över Mjölån utanför Grästorp levererats.

Smidesarbetet är utfört i VSAB´s lokaler i Lidköping. Målning och beläggning av farbanan har utförts av Mytec i Emtunga och transporterna av bron har bland annat utförts av Sandahls i Vårgårda. Lyftet på plats har Truck & Krantjänst i Skövde ombesörjt.

Lokalproducerat från början till slut.

Gångbro Mjölån