IQB stomsystem i projekt MIMO

Nu finns en fin artikel att läsa om IQB stomsystem och det stål som VSAB levererar till projekt MIMO- Mitt i Mölndal. Det handlar om drygt 6000 löpmeter IQB balk och dryga 770 IQB pelare.
Utöver stommen av IQB stomsystem så har vi även levererat två stycken tvåvåningshöga fackverk med en spännvidd på 17 m. Ett av fackverken bär totalt 15 ovanliggande våningar.

Artikeln hittar du på Stålbyggnads hemsida.