Möt Andreas Svensson – ”Ny” projektledare på VSAB

Andreas Svensson

I detta inlägg ska ni nu få möjlighet att lära känna vår projektledare Andreas Svensson lite bättre. Häng med nedan!

Hej Andreas, berätta gärna lite om dig själv (vem är du?):

Jag är en 32 årig nybliven småbarnsförälder. Jag är utbildad byggingenjör och bosatt i Lidköping.

Hur länge har du jobbat på VSAB?:

Jag har jobbat på VSAB sedan 2016, då jag började som konstruktör och vid årsskiftet 2018-2019 gått över till projektledning och att vara med och utveckla samt driva utvecklingen av IQB-produkterna.

Vad har du för bakgrund i byggbranschen?:

Jag började min tid i byggbranschen som mättekniker och arbetsledare under några års tid på ett lokalt byggföretag, för att därefter byta inriktning till konstruktör. Först inom betongprefab för att sedan, 2016, börja som konstruktör på VSAB.

Hur tror du att din konstruktionsbakgrund påverkar din nuvarande roll som projektledare?:

Jag tror att tiden som konstruktör har varit väldigt positiv för min nuvarande roll som projektledare. Tiden på byggarbetsplatserna i kombination med min tid som betong- och stålkonstruktör, ger en helhetsbild som är nödvändig som projektledare. Att kunna prioritera och sätta sig in i hur de olika aktörerna tänker och tycker är viktigt.

Varför ska man som kund välja VSAB och IQB-stomsystem?:

VSAB har ett driv framåt att alltid vilja bli bättre och leverera produkter med ett större värde för kunden. VSAB och IQB-stomsystemet har kunden i fokus för att ge en enkelhet genom hela kedjan. Från projektering till att produkterna finns monterade på byggarbetsplatsen.

Hoppas vi får möjlighet att genomföra något projekt tillsammans framöver!