Pågående projekt på VSAB i Emtunga

stålentreprenad modul VSAB

I vår Emtunga anläggning har vi det senaste halvåret haft en mycket bra orderstock med bra tryck i tillverkningen.

Under de senaste månaderna har vi färdigställt 90 % av ett stort antal moduler till en större läkemedelsfabrik. VSAB har ansvarat för färdigställande av stålstrukturer och ytbehandling i projektet, åt vår samarbetspartner Keyplants. Resterande moduler ligger i produktionsplaneringen för nästa år.

Vi har under det tredje kvartalet även bland annat färdigställt tolv moduler till ett laboratorium i Göteborg, fyra moduler till ett datacenter i Blekinge samt två högspänningsmoduler. Alla med Swedish Modules som beställare. För laboratoriemodulerna är vi också med och monterar och bygger takramar på plats i Göteborg.

Från början av oktober arbetar vi med ett stort bostadsmodulsprojekt för en olja- och gasanläggning. Det är ett bostadshotell på 2700 kvm med slutdestination i Kaspiska havet. Det är moduler till det åttonde likartade bostadshotellet som VSAB levererar till Emtunga Solution. Utöver själva bostadsenheterna är det ett mycket stort antal stålstrukturer, till såväl plattformen som sammansättningen av bostadsenheterna.

Denna typ av arbete med höga krav lyfter energin och engagemanget i Emtunga anläggningen. Detta då vår kund har ett mycket stort fokus på förebyggande säkerhetsfrågor och mycket höga krav på svets- och målningskvalitét. Projektet innehåller också mycket provning av svetskvalitéten. Där vi utför oförstörande provning (magnetpulverprovning) i egen regi. Projektet kommer att pågå fram till april 2020.