Kv. Borgeby

Vad har levererats: En samverkansstomme bestående av IQB stomsystem samt takstål och övriga stålprofiler.
Antal lpm IQB-balk: Ca. 510 lpm
Antal IQB- pelare: 113 st
Projektering stål: VSAB

Kvarteret Borgeby är ett projekt beläget på en parallellgata till Avenyn i Göteborg. Projektets centrala läge gjorde att transport och logistik krävde lite mer arbete än det vanligtvis gör. Dessutom gjordes anpassningar mot befintliga byggnader.

VSAB har levererat en samverkansstomme i IQB stomsystem med ca 510 lpm IQB samverkansbalk och 113 st IQB samverkanspelare. Utöver detta har det levererats övriga stålprofiler till taket samt en del stål för infästning av balkonger och fasader.

VSAB har utfört all projekteringen internt i detta projekt. Dvs beräkning, modellering och ritning. Projektet flöt på mycket bra i alla led och är ett spännande projekt, inte minst på grund av dess läge.