Telecomanläggning Sudan

Beställare: Flexenclosure AB

Under åren 2009- 2010 levererade VSAB ca 50 stycken modulenheter till Flexenclosure. Dessa modulenheter används idag som växelstationer i Sudan. VSAB har levererat en stålstruktur och ytbehandling av modulenheterna.