VSAB utreder robotisering av balksvetsning

VSAB utför i dagsläget omfattande svetsning på IQB-balkarna med en automatisk svetsutrustning. Nu utreder VSAB möjligheten att ytterligare automatisera svetsning av balkarna. Projektet delfinansieras av Tillväxtverket satsning Robotlyftet . Syftet är bland annat att förbättra arbetsmiljön och ergonomin i produktionen.

Det första steget i projektet är att utvärdera alternativa svetsmetoder som är lämpliga vid en robotisering. Då balkarnas utformning kommer att ställa höga krav på robotens adaptiva förmåga. Den måste själv kunna anpassa sig till varje balks unika utförande.

Parallellt med val av svetsmetoder genomförs en simuleringsstudie med syftet att bestämma vilken kapacitet en robotstation måste klara i form av operationstider, transporter mm. Genom simulering kan man snabbt få mycket exakta cykeltider. Alternativa robotkonfigurationer kan analyseras och utvärderas digitalt med hög precision.