IQB-Stomsystem

IQB-stomsystem är en industriellt prefabricerad samverkansstomme bestående av samverkansbalkar och samverkanspelare i stål och betong. Balkar och pelare svetsas, armeras och fylls med betong i fabrik och levereras med målningsbehandling enligt erforderlig korrosivitetsklass och kundens önskemål.

Samverkansstommen, IQB-Stomsystem, är utformat för våningshöga samverkanspelare med ovanpåliggande samverkansbalkar. Givetvis kan såväl balkar som pelare monteras tillsammans med andra typer av profiler än just IQB-stomsystem.

IQB-Stomsystem uppfyller genom sin konstruktion den önskade brandklassen. IQB-samverkansbalkarna kan dimensioneras för brandklass R60-R90 och IQB-samverkanspelare kan dimensioneras för brandklass R30-R120.

Samverkansstommens främsta egenskap är det inbyggda brandskyddet, men långt ifrån den enda. Att IQB-samverkansbalk gjuts i fabrik och sålunda levereras igjuten och klar gör också att balken är mycket vridstyv och sällan eller aldrig tillsammans med IQB- samverkanspelare behöver stämpas. Som en följd av detta kan kunden spara både tid och pengar under montagefasen. Samverkansstommen är prestandadeklarerad och CE- märkt.

Är du nyfiken på att läsa mer om hur samverkansstommens brandskydd fungerar och dess övriga fördelar kan du göra detta på sidan Teknisk Information. Här hittar du också filmer över alla våra standarddetaljer, i både svetsat och skruvat utförande.

IQB-Stomsystem- maybe the best building system on the market? Eller vad tror du?

Teknisk information