iqb stomsystem

IQB Stomsystem

IQB stomsystem är ett industriellt prefabricerat stomsystem, med inbyggt brandskydd direkt från fabrik. Familjen IQB består av en traditionell samverkansbalk (IQB balk 2) och samverkanspelare i stål och betong, men även av en brandskyddad hattbalk (IQB balk 3). Samverkansbalk och samverkanspelare svetsas, armeras och fylls med betong i fabrik och levereras med målningsbehandling enligt erforderlig korrosivitetsklass och kundens önskemål. Den brandskyddade hattbalken bygger på en annan teknisk lösning. Men levereras likväl den med ett inbyggt brandskydd och målningsbehandling enligt önskemål.

IQB stomsystem, är utformat för våningshöga samverkanspelare med ovanpåliggande samverkansbalkar, alternativt hattbalkar av IQB balk 3. Såväl balkar som pelare kan givetvis monteras tillsammans med andra typer av profiler än just IQB stomsystem.

IQB stomsystem uppfyller genom sin konstruktion den önskade brandklassen. IQB samverkansbalk kan dimensioneras för brandklass R60- R90 och IQB samverkanspelare kan dimensioneras för brandklass R30- R120. Den brandskyddade hattbalken kan dimensioneras för R60- R120.

Varför IQB stomsystem?

IQB stomsystems främsta egenskap är det inbyggda brandskyddet, men långt ifrån det enda. Att IQB balk 2 gjuts redan i fabrik och sålunda levereras igjuten och klar gör också att balken är mycket vridstyv och sällan eller aldrig tillsammans med IQB samverkanspelare behöver stämpas. Detsamma gäller IQB balk 3 som genom sin konstruktion även den är mycket vridstyv och kan undvika stämpning. Som en följd av detta kan kunden spara både tid och pengar under montagefasen. Allt för en bättre totalekonomi i projekten.

IQB stomsystem är prestandadeklarerad och CE- märkt.

Är du nyfiken på att läsa mer om de olika familjemedlemmarna i IQB stomsystem, hur dess brandskydd fungerar och dess övriga fördelar kan du göra det på sidan Teknisk information.

IQB Stomsystem – maybe the best building system on the market? Eller vad tror du?

Teknisk information