Teknisk information IQB Stomsystem

 

IQB-balk 2

Uppbyggnad

IQB-balk 2 är utformad som en betongfylld hattprofil, med dubbelsidig eller enkelsidig fläns. Balkens huvudsakliga uppgift är att bära betongelement av typ håldäckselement, massiva betongelement eller plattbärlag.

Balken utförs som fritt upplagd eller kontinuerlig. Med hänsyn till produktion och transport är maxlängden ca 17,5 m per balk. Som standard har balken en livbredd på 200 eller 250 mm samt en höjd mellan 170–390 mm, men kan vid behov anpassas efter projektspecifika förutsättningar. Där underflänsen är upplag för bjälklag är utsticket 125 mm från livet, i övrigt 25 mm.

Balkprofil anpassas för aktuella laster, samt till betongelementens höjd. Om balkhöjden blir högre än betongelementet, till exempel vid stora laster eller geometriska förhållanden, kan balken byggas ner och förses med hyllor. På samma sätt som balken, fylls även hyllorna med betong i fabrik.

 

Statik

Balken armeras i underkant och dimensioneras för samverkan mellan stål och betong för att bära positivt moment i fält. Den tryckta betongzonen i balkens överkant förankras med studs till överflänsen. Vid kontinuerliga balkar dimensioneras ståltvärsnittet att bära hela det negativa stödmomentet. Balkens liv dimensioneras för att bära den tvärkraft som uppkommer från belastningen från de bjälklag som ligger på balken.

 

Brand

Vid brand kyler den omgivande och inneslutna betongen ner balkens underfläns och liv så att temperaturen ökar långsammare än vid en ofylld hattbalk. När temperaturen så småningom stiger tar armeringen succesivt över mer och mer av underflänsens momentbärande funktion. Betongbjälklagets upplagsreaktion mot underflänsarna kommer vid brand att succesivt flyttas närmare balkens liv och till slut bäras nästan uteslutande genom skjuvning i flänsens tvärled. Även tunna underflänsar har dock mycket stor skjuvspänningskapacitet kvar även vid höga temperaturer.

 

Montage

Balken levereras med ingjutna hylsor, M24 eller M30, i balkens översida för lyft.

På grund av balkens utformning blir den mycket vridstyv och kan klara stora vridmoment. Balken kan därför oftast monteras utan stämpning, om upplag är lämpligt utformade och underliggande pelare är stagade i två riktningar.

 

IQB-balk 3

Uppbyggnad

IQB balk 3 är även den uppbyggd som en hattprofil men med en invändig brandisolering. IQB balk 3 innehåller inte betong men har samma positiva egenskaper för montage som IQB balk 2.
Balkens huvudsakliga uppgift är att bära betongelement av typ håldäckselement, massiva betongelement eller plattbärlag.

Balken utförs som fritt upplagd eller kontinuerlig. Med hänsyn till produktion och transport är maxlängden ca 17,5 m per balk. Som standard har balken en livbredd på 192 eller 242 mm samt en höjd mellan 170–390 mm, men kan vid behov anpassas efter projektspecifika förutsättningar. Där underflänsen är upplag för bjälklag är utsticket från 124- 129 mm från livet, i övrigt 24- 29 mm.

Balkprofil anpassas för aktuella laster, samt till betongelementens höjd. Om balkhöjden blir högre än betongelementet, till exempel vid stora laster eller geometriska förhållanden, kan balken byggas ner och förses med hyllor.

 

Montage

Balken levereras med hylsor, M24 eller M30, i balkens översida för lyft.

På grund av balkens utformning blir den mycket vridstyv och kan klara stora vridmoment. Balken kan därför oftast monteras utan stämpning, om upplag är lämpligt utformade och underliggande pelare är stagade i två riktningar.

 

IQB-pelaren

Uppbyggnad

IQB-pelaren utförs med kvadratiska eller runda stålrör som betongfylls på fabrik. Pelarna är försedda med en fotplåt och tjock topplåt. Beroende på lastens storlek och pelarens brandklass förses oftast även pelaren med en central homogen stålkärna. Pelarens huvudsakliga uppgift är att bära IQB-balkar.

Statik

Pelarna är utformade för att bära vertikal last som förs in uppifrån genom en tjock topplåt. Bärförmågan uppfylls genom samverkan mellan stålröret, betongen och stålkärnan. Topplåtens funktion är att fördela lasten på de olika delarna. Vid böjning på grund av olyckslast, till exempel påkörning, eller horisontell vindlast upptas tvärkraft och moment enbart av stålröret medan den vertikala lasten upptas av hela pelartvärsnittet.

 

Brand

Vid brand kyls stålröret av den ingjutna betongen så att temperaturen ökar långsammare än vid en ofylld stålpelare. När temperaturen så småningom stiger och stålrörets hållfasthet minskar tar betong och eventuell stålkärna över det mesta av bärförmågan.

Ett minsta yttermått på pelaren behövs för att uppnå respektive brandklass.

R60       150×150 mm eller Φ159 mm

R90       200×200 mm eller Φ219 mm

R120    250×250 mm eller Φ273 mm.

 

 

Montage

Pelaren levereras med ett gängat M24 i topplåten för lyft.

Nära överkant finns 2st ingjutna hylsor med M16 gänga. Dessa hylsor används för infästning av temporära stag under byggtiden.

 

Montagedetaljer

Till IQB Stomsystem finns ett antal standardiserade montagedetaljer. Dels för inbördes kopplingar, men även för anslutning till övriga byggelement. För mer information gällande våra montagedetaljer, kontakta gärna någon av våra säljare eller konstruktörer.

 

Svetsade montagedetaljer

 

Skruvade montagedetaljer