Stålkonstruktioner

VSAB är också inriktade på olika typer av tillverkning av avancerade stålkonstruktioner. Vi har en egen kontrollavdelning med IWE/IWS, VT och MT kompetens. För att se våra samtliga certifieringar gå till Om VSAB. Ytbehandlingsavdelningen är godkänd av bland annat olje- och gasindustrin. Ansvarig för ytbehandling är FROSIE nivå III certifierad.

Våra stora fokusområden är modulproduktion och komplexa stålkonstruktioner som kräver speciella kunskaper.

Vi har under lång tid byggt upp en hög kompetens inom dessa produktområden och har lång erfarenhet som medleverantör till internationella kunder inom till exempel Offshoreindustrin.

Våra stora kunder avseende moduler är framförallt inom följande områden:

Datacenter och teknikanläggningar
Vi tar ansvar för tillverkning av stålkonstruktionen (modulen) samt ytbehandling och i många fall också konstruktion och beräkningsunderlag.

Medicinanläggningar och renrum
Vi är  också en medleverantör för pharmaceptiska anläggningar i modulform där vi ansvarar för tillverkning av stålkonstruktionen (modulen) samt önskad ytbehandling.

Bostadsmoduler (Living Quarters) för offshoreindustrin
När det kommer till bostadsmoduler, så kallade Living Quarters, samarbetar vi med Emtunga Solution AB, specialiserade på byggnation och leverans av Living Quarters och Utility moduler för offshoreindustrin. Vi levererar stålkonstruktionen (modulen) med önskad ytbehandling.

Inom detta område har vi en lång erfarenhet att jobba tillsammans med internationella krävande kunder där fokus är framförallt säkerhet och kvalité. Vilket givetvis genomsyras i alla våra projekt, oavsett produktområde.

Övriga stålkonstruktioner
Vi har även stor erfarenhet av brobyggnation, från framförallt järnväg och gångbroar. Komplexa konstruktion och avancerad ytbehandling är vår specialitet.