71 moduler under 2022

VSAB tillverkar moduler! Under 2022 har vi totalt sett tillverkat 71st moduler i olika utföranden.

Det senaste projektet levererades ut från vår smidesverkstad i Lidköping den 21 december. Denna gång var det två stycken moduler på ca 16 ton/st.

Vi har dessutom tillverkat hållare till solcellspaneler som senare skall monteras på modulerna.

I detta projekt har vi av Sweco fått assistans med beräkningar samt Gustav Witte AB har tagit fram ritningar och CAD-modeller.

Transporten av dessa moduler har organiseras av Sandahls i Vårgårda. För att gå vidare till kollegorna på Mytec i Emtunga för ytbehandling innan de till slut går vidare till kund för inredning.

VSAB - modul