Del 1. Historien om IQB Stomsystem

VSAB arbetar som bekant inom två produktområden, IQB stomsystem och Stålentreprenader. I kommande inlägg kommer ni få möjlighet att följa med i historien om IQB stomsystem och dess uppkomst och utveckling.

Under perioden 2006-2007 skedde en ägar- och organisationsförändring inom Västsvenska Stålkonstruktioner AB (VSAB). I samband med detta tog man fram en ny affärsplan där man gick från att vara ett traditionellt smidesbolag bland många andra, till ett mer produktinriktat industriföretag. Bolaget hade redan tidigare, tillsammans med ett antal intressenter startat utvecklingen och tagit fram ett balkkoncept som låg vilande. En bärande del i framtagandet av stomsystemet var att flytta tid från byggplats till fabrik. Detta ger ett mervärde för våra kunder och intressenter. Detta i form av en komplett produkt med inbyggt brandskydd, enklare montage samt säkerställd kvalitét genom att all produktion sker inomhus utan påverkan av ett nyckfullt väder. I tillägg innebär detta en bättre totalekonomi för våra kunder.

IQB stomsystem består idag av balk och pelare med inbyggt brandskydd. Såväl balk som pelare bygger på samverkan mellan stål och betong. Stomsystemet är det enda som levereras komplett med inbyggt brandskydd från fabrik.

Men om vi tar oss tillbaka till år 2007 och den balk och pelare som var först ut på marknaden under namnet IQBS. IQB är ett Intelligent byggsystem vilket också är dess betydelse.

Den första generationens balk bestod av en bockad profil likt ett upp och nedvänt U med två flänsar. Balken gjöts sedan underifrån för att undvika uttorkning uppåt i bjälklaget.

Den första generationens pelare bestod av ett ”tunt” rör med en homogen stålkärna ingjuten i betong. Samt med en tjock topp- och fotplåt för att fördela lasten mellan rör, betong och kärna.
Denna version av IQB systemet finns i flera byggnader runt om i Sverige.

Men precis som med allt utvecklingsarbete och i arbetet med ständiga förbättringar så föds det ofta nya bra idéer ur en ursprungsidé. Så efter några år av genomförda projekt, fortsatt utvecklingsarbete och nya lärdomar var det år 2010 dags att omsätta sina nya erfarenheter till nästa generations IQB balk.

Är du nyfiken på vad som hände sedan? Missa inte nästa del av ”Historien om IQB stomsystem”. Fortsättning följer…