IQB Standard

Vi på VSAB tror att tydlig information i alla steg är en viktig del av ett lyckat projekt. Från första mötet med en ny kund tills dess att sista balken är monterad.

Utifrån denna vision har vi under den senaste tiden arbetat med att utforma en ny standard för IQB stomsystem, IQB Standard. Standarden beskriver IQB balken och IQB pelaren, vanliga variationer och tillval i projekteringens olika faser. Från beräkningar till montagedetaljer. Detta är ett av många verktyg för att underlätta projekteringen av IQB stomsystem. Det gäller både internt och externt. Den nya standarden är också ett sätt att ge en ökad förståelse för IQB stomsystem i mötet med en ny kund.

Är du intresserad av att läsa lite mer om IQB och våra montagedetaljer? Kika in på sidan IQB stomsystem – Teknisk information.

Vår konstruktör Gustav Witte har drivit arbetet framåt och han säger såhär om den nya standarden:

IQB Standard är ett tydligt ramverk för projektörer som arbetar med IQB stomsystem. Ordet standard kan lätt låta statiskt, men detta dokument ska vara dynamiskt och en direkt spegel av det ständigt pågående arbetet med att utveckla IQB stomsystem.

IQB balk och IQB pelare