Nytt år med avslutade, pågående och påbörjade projekt

Först och främst vill vi önska alla en god fortsättning på det nya året. Vi lämnar ett mycket händelserikt och bra år bakom oss och ser med spänning fram emot år 2020 och vad ett nytt decennium kan innebära. Vi har under det gångna året jobbat med många olika projekt och några av dem kommer presenteras nedan.

Avslutat projekt

Vi är nu drygt två veckor in på det nya året och har precis levererat det sista stålet som ingår i vårt åtagande för projekt Hotell K20 i Mölndal. Ett projekt med Prefabsystem syd som kund. Där VSAB har projekterat, tillverkat och levererat en stomme i IQB stomsystem. Det rör sig om
1 431 löpmeter IQB balk och 273 IQB pelare. Därtill knappt 200 löpmeter övrig stålbalk och ett antal stålpelare. Hotellet är 22 våningar högt och innehåller 370 rum, restaurang, barer, gym, konferensanläggning för 600 gäster och en fullskalig kongress.
Projektet har löpt på bra för VSAB´s del och leveranser av stålet har pågått under cirka nio månader.

Pågående projekt

Samtidigt fortsätter leveranserna till våra två projekt på Skas i Skövde. Det gäller utbyggnaden av Akut-, Service- och Psykiatridel. Projektering av stålet påbörjades våren 2018 och projektet hade byggstart hösten 2019. Stommen beräknas vara färdigställd våren 2021.
Vi är nu en bra bit in i både projektering, tillverkning och leveranser till montage. Projekten rullar på riktigt bra och totalt sett levererar VSAB 7,6 km IQB balk och ca 900 IQB pelare. Till detta ska även en del övrigt stål levereras. Det är alltid roligt att få vara delaktig i sådana här samhällsnyttiga projekt och extra roligt att det är i vårt eget landsting. VSAB´s beställare är Kynningsrud som i en partnering tillsammans med Byggdialog driver projektet åt Västfastigheter som är byggherre. Det handlar om en total byggyta på ca 65 000 m2.

Påbörjade projekt

Det sista projektet som vi tänkte dela med oss av idag är ett projekt som fortfarande är i projekteringsfasen. Det gäller projektet Kineum, beläget i Gårda Göteborg. Byggherre är AB Platzer Gårda 16:17, ett samarbete mellan NCC Proberty Development AB och Platzer Fastigheter AB. Byggentreprenör och vår beställare är NCC Sverige AB.
Kineum är 27 våningar högt och kommer att bestå av kontor och hotell med en mycket iögonfallande fasad. VSAB´s åtagande avser ca 6,5 km IQB balk, ca 900 IQB pelare och ett mycket spännande takstål. Byggstart är planerad till juni- juli 2020 och stommen beräknas vara färdig juni- juli 2021. Dörrarna kommer att öppnas under 2022 och det finns fortfarande lediga platser för den som är intresserad av att bli en del av Kineum.

Kineum Gårda

Kineum Gårda Referens: AB Platzer Gårda 16:17, ett samarbete mellan NCC Proberty Development AB och Platzer Fastigheter AB.