Studie för Robotlyftet avslutad

Vi har tidigare här i bloggen rapporterat om en förutsättningsstudie som vi genomför tillsammans med Tillväxtverkets satsning Robotlyftet. Studien är nu avslutad för VSAB´s del och resultatet rapporterat vidare i organisationen.

Under hösten 2019 och våren 2020 har en simulering av vår produktionsprocess genomförts. Detta för att kunna identifiera utmaningarna innan en eventuell robotisering genomförs. En viktig del i studien har också varit att veta att de utmaningar vi står inför går att lösa med just en robotisering.

Ansvarig för studien hos VSAB har produktionsutvecklare Jan Oscarsson varit och han säger så här.

— Robotlyftet har gett oss möjlighet att titta på olika konfigurationer av en robotiserad svetsstation. Vi har även kunnat testa och utvärdera vilken prestanda en robot behöver ha för att kunna fungera i vår verksamhet. Eftersom VSAB inte sysslar med serieproduktion ställs det särskilda krav på programmeringen av en robot. Att i förväg kunna göra en simulering av arbetet har varit oerhört värdefullt för oss. Resultatet från simulatorn är layout, konfiguration, cykeltider och insikt om risker för kollision. Vi har blivit säkrare inför vår kommande automation och vet nu att vi har kapacitet för den här lösningen och att vi kan hålla en bra kvalitet.

Sammantaget har studien gjort oss till en bättre beställare, om det är nästa steg i processen. Det är nu upp till företagets VD och styrelse att avgöra vilket av flertalet utvecklingsprojekt som är på gång hos VSAB som ska påbörjas först.

Vill du läsa mer om VSAB och robotlyftet kan du göra det hos IDC West Sweden och NyTeknik .