ÅF-huset

Vad har levererats: IQB stomsystem
Antal lpm IBQ-balk: Ca. 3 800 lpm
Antal IQB-pelare: Ca. 390 st
Projektering stål: VSAB

ÅF- huset i Göteborg, granne med projekten Tändstickan 1 och Tändstickan 3, ligger beläget intill E20 på väg söder ut från Göteborg. Huset är en kontorsbyggnad för konsultbolaget ÅF och är 16 våningar högt.

VSAB har levererat en samverkansstomme i form av IQB stomsystem och en del övriga stålprofiler. Montaget sägs ha kortats ned med ca två veckor tack vare att valet av stomme föll på just VSABs, IQB stomsystem. Tack vare att balkarna levereras igjutna och klara och på så sätt undviker stämpning, kunde man alltså spara så pass mycket tid på såväl gjutning som att slippa bära och sätta stämp. Men givetvis låg även en del av tiden i att systemet levereras brandskyddat och ingen brandskyddsmålning krävdes på montage.

Detta är precis vad vi hoppas våra kunder ska uppnå med att välja vårt prefabricerad stomsystem, att flytta tid från montageplats in till fabriken. Där vi kan säkerställa så väl kvalitén som leveranstider.