Tändstickan 3

Vad har levererats: IQB stomsystem i form av IQB samverkansbalk och IQB samverkanspelare samt en del övriga stålprofiler i schakt.
Antal lpm IQB-balk: Ca. 1 340 lpm
Antal IQB-pelare: 160 st
Projektering stål: VSAB och Fischer & Berglund (på uppdrag av VSAB)

Tändstickan 3 är beläget precis intill ÅF- huset i Göteborg. De båda byggnaderna är dessutom förbundna med varandra genom en förbindelsegång samt ett bullerskydd.

VSAB har levererat en stomlinje med IQB samverkansbalk och IQB samverkanspelare centralt i huset samt IQB samverkanspelare i norr fasaden (glasfasaden). IQB samverkanspelare kan normalt komma ner en hel del i dimension jämfört med traditionella stålpelare och tack vare dess homogena stålkärna och betongfyllning uppnår den ett fullvärdigt brandskydd utan någon extra brandskyddsmålning och behöver således inte ta hänsyn till eventuell svällmån för brandskyddsfärg eller liknande. Detta gör givetvis att IQB samverkanspelare är ett utmärkt val för denna typ av placering.

Projekteringen för VSABs leverans är utförd av VSAB med en del hjälp av Fischer & Berglund gällande beräkningar. Då vi inte alltid har möjlighet att utföra all projektering internt.

Projektet är ännu ett i raden utmed E20 i Göteborg som kan signeras som ett IQB stomsystemprojekt, vilket vi är mycket stolta över.