Biomedicum

Vad har levererats: En samverkansstomme beståendes av IQB- stomsystem samt övriga stålprofiler i form av schakt och ljusgård.
Antal lpm IQB-balk: ca 10 600 lpm
Antal IQB- pelare: 1 250 st
Projektering stål: VSAB och Structor Dalarna

Biomedicum är en byggnad på KI:s campus i Solna som har byggts för att samla den stora delen av dess experimentella forskning. Byggnaden har uppförts för att främja forskning över vetenskapliga gränser och är ritad av C.F. Møller Architects.

Biomedicum, Nya Karolinska forskningsanläggning, är ett av de större projekt hittills som VSAB har levererat. Det handlar om 1 084 stycken IQB- balkar och 1 250 stycken IQB- pelare samt ca 650 övriga stålbalkar och pelare i form av schakt samt en ljusgård med tre fackverk och åtta stycken bjälklagsmoduler.

 

Utmaning

Den stora utmaningen i projektet låg i den ljusgård som ligger i husets centrum. Inte minst i planeringen för transport och montage med avseende på Biomedicums placering i Stockholm. Projektet är också ett av de första som levererats i skruvat utförande.

Process

Totalt har VSAB projekterat och tillverkat 5 975 stålartiklar med en sammanlagd längd av 19 824 löpmeter stål. Totalt levererades 165 stycken transporter till montageplatsen från VSAB.

Resultat

Allt flöt på väldigt bra i såväl tillverkning som leverans och montage och det blev ett mycket lyckat resultat. Ett bevis på detta är också att Biomedicum har blivit utsett till årets bygge 2019.