Drilling Power Modules

Beställare: Apply Emtunga AB
Vikt: Totalt 495 ton per hus

VSAB har tillverkat två stycken ”Drilling Power Modules” för Siemens Norge. VSABs åtagande har bestått av att tillverka och leverera kompletta stålstrukturer inklusive ytbehandling. Modulelement har förtillverkats i Vara, Emtunga och sammansättning av enheterna har skett på Arendal i Göteborg.