Kungälvs sjukhus

Vad har levererats: En samverkansstomme beståendes av IQB-stomsystem samt ett antal övriga stålprofiler i form av gångbro/ förbindelsegång och schakt.
Antal lpm IQB-balk: 4 500 lpm
Antal IQB- pelare: 675 st
Projektering stål: VSAB (beräkningar för stomsystemet) och Cowi (ritning och övrigt stål)

I Kungälv, näst intill granne med Kongahälla center, ligger Kungälvs sjukhus. Sjukhuset har med ambitionen att värna om patientens säkerhet och integritet byggt till två nya hus och ytterligare en byggnad med förbindelsebroar husen emellan.

VSAB har levererat en samverkansstomme i form av IQB stomsystem samt tillverkat en gångbro/förbindelsegång som knyter samman det befintliga sjukhuset med nybyggnaden. VSAB har även tillverkat flertalet färdigsvetsade ramar för taket.

Beräkningar av IQB stomsystem har utförts av VSAB, medan Cowi (på uppdrag av Kynningsrud) har ritat och projekterat övrigt stål. Samarbetet har fungerat bra då VSAB har suttit på plats hos Cowi ett antal dagar för att synkronisera arbetet.

Kungälvs sjukhus är ytterligare ett projekt med stor samhällsnytta som VSAB har fått den stora äran att vara med och leverera. Ytterligare tillbyggnader kommer att genomföras vid sjukhuset men är ännu inte fastslagna.