Telecomanläggning Sudan

Beställare: Flexenclosure AB

VSAB har under 2009- 2010 levererat ca 50 modulenheter till Flexenclosure som används som växelstationer i Sudan. VSAB har levererat en stålstruktur och ytbehandling.