Sickla Front II

Vad har levererats: En samverkansstomme i form av IQB stomsystem och övriga stålprofiler i bland annat schakt.
Antal lpm IQB-balk: Ca 4 840 lpm
Antal IQB- pelare: 133 st
Projektering stål: VSAB samt beräkningar Structor Dalarna

Sickla Front II består av två kontorsbyggnader belägna i Sickla i Stockholm. Den industriella karaktär som präglar Sickla gestaltas i byggnaden genom genuina robusta material som alla finns representerade i platsens långa framgångsrika historia. Koppar, granit, betong och tegel – samtliga i naturlig obehandlad finish. Här kombinerade på nya sätt.

VSAB har levererat en samverkansstomme i IQB stomsystem på ca 4 840 lpm IQB samverkansbalk och ca 133 IQB samverkanspelare samt ca 180 st övriga stålprofiler i form av balk och pelare.

Projekteringen har, med hjälp av beräkningar från Structor Dalarna sedan utförts internt hos VSAB. Projektet har rullat på bra såväl i projekteringen som tillverkning och leverans för VSABs del.